Teamrol Trainingen

Het voornaamste doel van een Teamrol Training is het verdiepen van het inzicht en het vergroten van de vaardigheid (en het plezier) in het omgaan met de verschillende karaktertypen, die samen een team vormen. De training maakt duidelijk wat ieders beste rol in een team is en wat men van anderen verwachten mag. De traingen geven een krachtige impuls aan het gevoel een team te zijn en aan de overtuiging dat het werken kan. Teamrol Trainingen zijn geschikt voor elk samenwerkingsverband, in het bijzonder voor project-teams, management-teams en afdelings-teams. - bij de start Wie teamrol-principes kan hanteren bij het samenstellen van een nieuw te formeren team, is in staat om pijnlijke fouten en eenzijdigheden te vermijden, door het team zo te componeren dat het van meet af aan goed uitgebalanceerd is, en afgestemd op z'n taak. - bij het invullen van vacatures in een bestaand team Het helder maken van de reeds aanwezige teamrol-kwaliteiten, scherpt het oog en de verwachtingen bij het zoeken naar de noodzakelijke, aanvullende kwaliteiten - bij geregeld samenkomende teams Teamrol Trainingen vergroten de effectiviteit en het prestatie-vermogen van het team, maken openlijke en vage problemen zichtbaar en hanteerbaar en helpen om de betrokkenheid op elkaar te versterken.

 
Wat is Teamrolmanagement?
Teamrol-trainingen
Uitgangspunt


Teamrol Management | de Teamrollen | Teamrolverhalen | TeamrolLinks | Teamrolforum
Copyright 2001CMB Badhoevedorp