Uitgangspunt

Samenwerken is een hele opgave. En een noodzaak bovendien. De complexiteit van het besturen, het beheren en het maken van beleid vereist een serie eigenschappen, zoals leidinggevende kwaliteiten, creativiteit, sociale antennes, analyserend vermogen, besluitvaardigheid en accuratesse, die zich niet of nauwelijks in één persoon laat verenigen. In een team kan dat wel. Een team kan zeer uiteenlopende, complementaire kwaliteiten bijeenbrengen. Teamwork is de logische manier om tot synergie te komen: een geheel dat meer kan zijn dan de som der delen. Maar, samenwerken moet je willen. En kunnen. Samenwerken houdt in het aangaan van, en omgaan met, welbewust gekozen onderlinge afhankelijkheden. Het houdt in dat men ruimte schept voor ieders inbreng en richting geeft aan de inspanningen van het geheel. Dat er een besef is van een gezamenlijk doel en een bereidheid om verantwoordelijkheden te delen. Maar bovenal is samenwerken de kunst om om te gaan met de verschillende karakters die samen een team vormen. De kunst van het begrijpen en hanteren van de relaties tussen de teamleden, van de teamrollen. Teamrol Management helpt te begrijpen hoe deze karakters werken en interacteren. Het maakt duidelijk wat ieders beste rol en bijdrage is, verheldert de relaties en versterkt de onderlinge betrokkenheid.

 
Wat is Teamrolmanagement?
Teamrol-trainingen
Uitgangspunt


Teamrol Management | de Teamrollen | Teamrolverhalen | TeamrolLinks | Teamrolforum
Copyright © 2001CMB Badhoevedorp