De Monitor (MO)

Kenmerken:

De Monitor is de bedachtzame na-denker en door-denker, wiens bijdrage ligt in de objectieve, weloverwogen analyses. De MO wil weten waarom, wil onderzoeken en begrijpen. Hij ziet snel de zwakke plekken in een plan of argumentatie. De MO zoekt naar inzicht en overzicht en houdt er van om te beschouwen, te beschrijven en te verklaren. Door zijn kritische zin lijkt de MO koel en afstandelijk. Hij is verstandig en voorzichtig, laat zich alles graag uitleggen. En hij legt ook zelfs graag alles uit, met als gevolg dat hij er lang over kan doen voor hij een beslissing neemt. Maar al kan hij soms nauwelijks ophouden met wegen en overwegen, zijn oordeel is zelden onjuist.

Rol:

Als het aankomt op het analyseren van problemen en op het evalueren van ideeën en suggesties, is de MO van grote waarde. Zijn kritische instelling en doordachtzaamheid heeft menig team behoed voor het nemen van onjuiste en al te vlotte beslissingen. Goed in het aanduiden en afwegen van de voors en tegens van een voorstel, kan de MO op belangrijke strategische posten belanden, vooral daar waar men zich voor de kleinste misstap moet behoeden.

Te vermijden gedragingen:

  • overkritisch zijn; nieuwe, nog onrijpe ideeën bij voorbaat diskwalificeren.
  • wedijveren; in intelligent, maar in halsstarrig debat treden met andere Monitoren en met Planten.
  • de besluitvorming deprimeren; steeds nieuwe problemen aangeven en oplossingen veroordelen.
 
Intro
bedrijfsman
BM
brononderzoeker
BO
plant
PL
monitor
MO
vormer
VM
voorzitter
VZ
zorgdrager
ZD
groepswerker
GW
specialist
SP


Teamrol Management | de Teamrollen | Teamrolverhalen | TeamrolLinks | Teamrolforum
Copyright 2001 CMB Badhoevedorp