De Specialist (SP)

Kenmerken:

De Specialist is een toegewijde vakman, wiens bijdrage vooral ligt in zijn technische vaardigheid en gespecialiseerde kennis. De SP is een stille en standvastige solist, die zijn prioriteiten legt op het handhaven van professionele normen en het verdedigen van zijn specifieke vakgebeid. De SP waagt zich niet gauw buiten de grenzen van zijn eigen vak, en hij is vaak niet bijster geïnteresseerd in de specialismen van anderen. Hij concentreert zich het liefst op een zaak. Van daaruit gaat hij een relatie met de buitenwereld aan, en ontwikkelt zich zo tot een expert.

Rol:

De Specialist kan in vaktechnische zin een sleutelpositie innemen, als het om produktontwikkeling gaat of om handhaving van professionele kwaliteitsnormen. Hij vertaalt algemene termen in vaktechnische, en voegt een deskundig gezichtspunt toe. Van zijn bijdrage buiten zijn expert-rol dient men geen hoge verwachtingen te koesteren.

Te vermijden gedragingen:

  • defensiviteit; prat gaan op zijn expertrol, waardoor hij de meer creatieve en vormgevende kwaliteiten in een team frustreert.
  • "splendid isolation"; zich alleen mengen in het gesprek als zijn deskundigheid aan de orde is, waardoor de betrokkenheid naar het team als geheel verdwijnt.
 
Intro
bedrijfsman
BM
brononderzoeker
BO
plant
PL
monitor
MO
vormer
VM
voorzitter
VZ
zorgdrager
ZD
groepswerker
GW
specialist
SP


Teamrol Management | de Teamrollen | Teamrolverhalen | TeamrolLinks | Teamrolforum
Copyright 2001 CMB Badhoevedorp